İpsala Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS

Tarihçe

6964 Sayılı Yasayla Çiftçi Meslek Odası olarak demokratik hayatın içerisinde Ülkemizde tüm il ve ilçelerde faaliyet gösterdikleri,İlçemizde 1971 yılında hizmet vermeye başlamıştır.

Yönetim Kurulu 7 kişiden oluşmuş 13 Meclis Üyesi vardır.4 yılda bir Aralık ayında Her mahalle ve Köyden Çiftçiler kendi arasında Ziraat Odasını temsil etmek üzere bir delege seçer seçilen tüm delegeler Şubat ayında 7 kişilik Yönetim Kurulu ve 13 kişilik Meclisi Seçer.

Seçilen Kişiler 4 yıl süreyle Ziraat Odası Yönetiminde karar organıdır.

Bağımsız demokratik üst birliği olan bir sivil toplum kuruluşudur.Çalışma koşullarının en başında kendisine tanınan yasa gereği meslek odası olarak görevini yerine getirmek ile yükümlüdür.

Günümüzde Ziraat Odalarının çalışma şartları ve koşulları istenilen düzeyde olmamakla beraber her şeye rağmen Ülke tarımı ve sosyal Hayatın içersinde ekonomik olarak önemli görevler üstlenmiştir.

İpsala Ziraat Odası olarak başta Çiftçi kayıtlarını doğru ve muntazam tutmak bölge çiftçilerimizin envanterini sağlıklı bir biçimde çıkarmak ve ilgili kurumlara doğru bilgi vermek ve sistemin iyi çalışmasına katkıda bulunmak zaman içersinde tam profesyonel meslek odası statüsüne kavuşmaktır.

Kuruluşun ilk tarihinde Ülkemizde diğer tarımsal kuruluşların eksik olmasından Ziraat Odaları ağır bir yük altında kalmakta idi. Günümüzde kurulan Kooperatifler vasıtası ile Ziraat Odalarının asıl görevi tüm Tarım kuruluşları ile organize olmak üzere elde edilen bilgiler ve talepler doğrultusunda projeler hazırlanır.Ülke ve bölge tarımının gelişimini sağlamaktadır.

Asıl amaç,Ülke tarımını istenilen düzeye gelmesi Tarım sektörünün uluslar arası tarım ve çiftçi seviyesine gelmesidir.Bu amaçla Ziraat Odalarının Paneller düzenlemek,seminerler vermek ve katılmak,Ülke bazında ve uluslar arası fuarlara katılmak,uluslar arası kuruluşları ile bağlantı kurmak,Tarımsal Kooperatiflere üye olmak,Tarımsal sanayide söz sahibi olmak,Tarım sektörünü kayıt altına almak,İpsala Ziraat Odası olarak tüm bu tür çalışmaları benimseyip Bölge tarımını ve yetişen ürünleri Ülke ve dünya pazarlarına tanıtmak,internet ortamından yararlanıp Odamızı ve Odamıza kayıtlı çiftçilerin ürettikleri ürünleri internet aracılığı ile Ülke ve yurtdışına tanıtmaktır.

En büyük amacımız bağ,bahçe ve seralık,arıcılık gibi tarımsal işletmeleri ilçemize yaymak eko tarımı yaygınlaştırmaktır.Böyle akılcı ve kalıcı yatırımların çalışması için müteşebbis iş adamlarına ihtiyaç vardır.Bu tür çalışmaları yapmak isteyen tarımsal ürün pazarlama ve tarımsal ürün mamul sanayicilerine kapımız açıktır.En büyük iş birliği kurmamız ve arzu ettiğimiz kurumlardan üniversitelere mutlaka koordineli çalışmaktır.9.000 kayıtlı Çiftçi üyemiz bulunmakta olup 7.000 Çiftçimiz aktif Çiftçidir.

Başlıca ürün çeşitlerimiz: Çeltik,Ayçiçeği,Buğday,Mısır,Domates,Hayvan ve Hayvansal ürünleri bağ ve bahçe bitkileridir.